Paliwa

Firma DAMO zajmuje się w głównej mierze sprzedażą oraz dystrybucją paliw płynnych.
W ciągłej sprzedaży oferujemy klientom hurtową dostawę, własnym transportem pełnego asortymentu paliw:

  • Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus (PKN Orlen)
  • Olej Napędowy Ekodiesel

Firma posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPC/14336/24240/W/OŁO/2014/MRo ważną
do dnia 31.12.2030r.
Posiadamy nowoczesne autocysterny do przewozu paliw płynnych o pojemnościach od 12 000 litrów do 19 000 litrów wyposażone w legalizowane urządzenia pomiarowe.
Zatrudniamy doświadczonych kierowców o najwyższych kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia ADR.

Naszym klientom zapewniamy:
  • wysoką jakość paliw potwierdzoną świadectwem jakości
  • ciągłość dostaw
  • dogodne warunki płatności

Zasadą naszego działania jest solidność , terminowa realizacja zamówień oraz stała współpraca, zgodnie z zawartymi umowami.

Firma DAMO należy do sieci ADEP - Autoryzowany Dystrybutor Ekoterm Plus (www.ekoterm.pl)

_____________________________________________________________________________________________________

Obsługa klienta:                                                                                   Przedstawiciele terenowi:

logistyka                                                                                                powiaty: skierniewicki, brzeziński, zgierski, łęczycki
Jarosław Kocemba                                                                         Grzegorz Bzdurski
kom. 509-790-331, tel. 46 83-01-790                                                         kom. 509-790-326
e-mail: jaroslaw.kocemba@damo.com.pl                                                   e-mail: grzegorz.bzdurski@damo.com.pl

fakturowanie i logistyka                                                                            powiaty: łowicki, kutnowski, gostyniński, płocki
Renata Wróblewska                                                                            Patryk Łapa
kom. 500-075-699, tel. 46 83-01-791                                                          kom. 500-075-698
e-mail: renata.wroblewska@damo.com.pl                                                   e-mail: patryk.lapa@damo.com.pl

fakturowanie                                                                                            powiaty: sochaczewski, żyrardowski, rawski
Aneta Jaros                                                                                         Michał Gruziel
kom. 509-790-334, tel. 46 83-01-791                                                          kom. 500-075-629
e-mail: aneta,jaros@damo.com.pl                                                              e-mail: michal.gruziel@damo.com.pl